Liên hệ

Vui lòng nhập Họ tên'; } if(!$contactemail) { $err = true; $err_e = 'Vui lòng nhập Email'; } else { if (!filter_var($contactemail, FILTER_VALIDATE_EMAIL)) { $err = true; $err_e = 'Email không đúng định dạng (example@domain.com)'; } } if(!$contactsubject) { $err = true; $err_s = 'Vui lòng nhập Tiêu đề thư'; } if(!$message) { $err = true; $err_m = 'Vui lòng nhập Nội dung thư'; } if(!$capcha_code) { $err = true; $err_c = 'Vui lòng nhập Mã bảo vệ'; } else { if ($_SESSION['captcha_code'] != $capcha_code) { $err = true; $err_c = 'Mã bảo vệ không đúng'; } } if($err == false) { $content_mail = $noidung_AltBody .'Thông tin khách hàng như sau:
' .'Người gửi : '.$contactname.'
' .'Email : '.$contactemail.'
' .'Tiêu đề :
'.$contactsubject.'
' .'Nội dung :
'.$message.'
' .'


Chúng tôi mong bạn thực hiện giao dịch thành công, chúc công việc kinh doanh của bạn ngày càng thuận lợi." vào trong Email.
'; $ng_ten = $contactname; $ng_email = $contactemail; $ch_email = "webmailt@vanphuco.com"; $ch_pass = "qqq11123"; $nn_ten = $row_mail['name']; $nn_email = $row_mail['email']; $noidung = $content_mail; $tieude = $contactsubject; $kq = @guimail($ng_ten,$ch_email,$ch_email,$ch_pass,$nn_ten,$nn_email,$tieude,$noidung); if($kq == 0) { $errMsg = '
Gửi mail không thành công..!
'. $mail->ErrorInfo; } else { $errMsg = '
Gửi mail thành công ! Chúng tôi sẽ liên hệ với quý vị trong thời gian sớm nhất.
'; $contactname = ''; $contactphone = ''; $contactemail = ''; $contactsubject = ''; $message = ''; $capcha_code = ''; } } } ?>

captcha

      PHÂN PHỐI SƠN EPOXY &  DỤNG CỤ THI CÔNG CÔNG NGHIỆP .

  • Địa chỉ :647/24 QL13 Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, TP. HCM
  • Điện thoại : 0942551289 - 0942551289
  • Email : prosancongnghiep@gmail.com  
  • Website : http://sonepoxypro.com
  • Chi nhánh 1: 22 Đường Số 47, P. Tân Tạo, Q. Bình Tân
  • Điện Thoại:  0834622696 -  0942551289
  • Chi nhánh 2: Khu Công Nghiệp Long Giang, Ấp 4, Tân Lập 1,H. Tân Phước, T. Tiền Giang.
  • Điện thoại : 0942551289 - 039428289304

Sơn Epoxy Công Nghiệp - Phận Phối Dụng Cụ Thi Công công Nghiệp

Sơn Epoxy Công Nghiệp- Phận Phối Dụng Cụ Thi Công công Nghiệp

sonepoxy, dung cu thi cong sonepoxy, rulo pha bot khi, rulo lan sơn epoxy, ban cao epoxy, ban ba son epoxy, luoi cao vua tu phang, luoi cao son epoxy, ban ba son epoxy

0942551289